Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dopis předsedovi vlády

25. 3. 2014

 Vážený pan

Bohuslav Sobotka

předseda vlády ČR

Nábřeží E. Beneše 4

118 01 Praha 1  - Malá Strana                                   V Praze dne 20. března 2014

 

Vážený pane předsedo vlády,

 

obracím se na Vás v závažné záležitosti, která znepokojuje nejen naše členy, ale také členy všech dalších spolků seskupených ve Vlasteneckém fóru a, samozřejmě, i nemalou část občanů ČR.

 

Jde o tyto konkrétní případy z poslední doby. 

Člen Vaší vlády, ministr kultury Daniel Herman, byl dlouhodobě členem vedení Sdružení Ackermann-Gemeinde (SAG) v ČR a  23. 2. 2014 byl zvolen předsedou SAG, zatímco jeho dosavadní předseda, ing. J. Talíř, se od uvedeného data stal  místopředsedou.

SAG, jak asi víte, je „dceřinou“ organizací mnichovské Ackermann-Gemeinde. A tato je právě jednou ze základních složek sudetoněmeckého landsmanšaftu.  A tak oba jmenovaní jsou uvedeným způsobem, řekněme odlehčeně, zprostředkovaně též členy sudetoněmeckého landsmanšaftu. Podle našich informací je na ministerstvu kultury též pan ing. J. Talíř, a to ve funkci hlavního poradce. Tato skutečnost je podle našeho názoru velmi znepokojivá až pobuřující. Proti účasti členů sudetoněmeckého landsmanšaftu ve vládě ČR a v jejím aparátu  protestujeme.

Dalším velmi zneklidňujícím případem, který registrujeme, je účast na „utajené“ schůzce  (veřejnost se o ní dověděla s dvoutýdenním zpožděním) místopředsedy vlády Pavla Bělobrádka, ministra kultury Daniela Hermana  a dalších osob s představiteli sudetoněmeckého landsmanšaftu. Mezi pozvanými byl mluvčí pro otázky utečenců a vyhnanců na zemské úrovni a bývalý zemský ministr vnitra Herbert Rech (CDU) v doprovodu zástupců německých krajanů s kořeny v českých zemích, Bruna Klemsche, Klause Hoffmanna a Petera Bartona.

Zarážející je, že se schůzka konala na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR! Zastáváme stanovisko, že zástupci sudetoněmeckého landsmanšaftu,  vzhledem k jejich dlouhodobým protičeským postojům, nemají na této půdě co dělat.

O mnohých kontaktech předáků KDU-ČSL, zejména též doc. Pavla Svobody,   s organizacemi a funkcionáři sudetoněmeckého landsmanšaftu i s bavorskou CSU, jejíž předseda je patronem sudetských Němců, víme již dlouhou dobu a vnímáme je silně kriticky. K těmto stykům lze také počítat například cestu Pavla Bělobrádka, předsedy KDU-ČSL, s šéfem pražské sudetoněmecké kanceláře Peterem Bartonem do Drážďan na setkání s předáky CDU, což jsme považovali, ovšem až na ten doprovod, za normální styky mezi spřátelenými evropskými stranami. Pokud jde o pražskou tzv. sudetoněmeckou kancelář,  dodáváme, že jsme již před delší dobou, spolu s řadou dalších českých organizací, některé činily tak opakovaně, žádali příslušné české orgány  o přešetření legálnosti jeho působení. Podle našeho názoru jde stále o nedořešený a otevřený problém.

Vážený pane předsedo vlády,

máme tomu rozumět tak, že je součástí oficiální politiky Vaší vlády, když se někteří její členové zúčastňují podobných setkání, když člen sudetoněmeckého landsmanšaftu   je ministrem Vaší vlády a další v aparátu ministerstva? Pokud ano, proč o tom veřejnost nebyla  informována?  Je samozřejmé, že značná část naší veřejnosti, a tom jsme přesvědčeni, by takové a podobné aktivity přijela s velkým znepokojením a je velmi pravděpodobné, že by to vyjádřila i svým hlasováním v nadcházejících volbách. Ani zahraniční politiku nelze dělat za zavřenými dveřmi ministerských či jiných kabinetů, zvláště když má jít o politiku sociálně demokratickou! 

Náš vztah k sudetoněmeckému landsmanšaftu,  a i celé řady dalších českých spolků, je dán jeho programem, projevy jeho představitelů a protičeským štvaním jeho tisku, ať již jde o Sudetendeutsche Zeitung či Sudetenpost. Do určité míry se k němu připojuje i LandesZeitung, list Němců v ČR, který ke všemu ještě vychází i za pomoci českých finančních prostředků. Všude tam se můžeme setkat s hanobením republiky, jejích představitelů, v současnosti zvláště pak  M. Zemana, prezidenta republiky, našeho právního řádu i novodobých dějin. Setkáváme se i s případy zasahování do vnitřních záležitostí ČR. Velice litujeme, že příslušné ústavní orgány ČR proti tomu nečiní potřebné kroky. Existují přece i diplomatické prostředky, jak tento již dlouhodobý problém řešit a vyřešit. 

S úctou

 

                                                                                    Ing. Jaroslav Vodička

                                                                    předseda  ČSBS a Vlasteneckého fóra

Přílohy

 

Fotokopie článku ze SZ 1

Překlad německého textu 1