Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ostravsko-opavská operace e L945

12. 8. 2013

Ostravsko-opavská operac e L945

Nngíoxn:
Dovolujeme sivám nabídnout k instalacive vašich, případně jiných vhodných
prostorách, putovn í doku mentá rn í výstavu.
Expozice je umístěna na 7 oboustranných panelech (14 panelových ploch),
rozměry 85x120cm, dřevěné stojany výška 180x30 cm.
tz1
L
í^
!.
obsahuje fotokopie autentických dobových udáIostí a textoých
dokumentŮ z období druhé světové váIky.
Je především připraven a ze vzpomínek veteránů, příslušníků1 . čs. samostatné
tankové brigády. Výstava má za cíl připomenout široké veřejnosti
léta, která byla tragická pro náš národ.
Záštitu nad rnýstavou převzalbrigádní generál v.v lng. Mikuláš Končický